Cesta k odpuštění

(Chřipková rychlovka, příště to bude lepší ...)


Abychom sami dokázali odpustit, musíme nejprve projít třemi fázemi.

1.fáze je období zranění
.
Někdo mi ublížil a já na to nemohu zapomenout. Ublížení podněcuje to,
že se neustále k té křivdě, bolesti vracím. Ti kdo jsou v tomto
stádiu, jsou pochopitelně také plni nenávisti, ale neuvědomují si, že
to jim škodí mnohem více. Nenávist a úklady stejně jako hněv a trápení ničí tělo.
Pamatuj, " zlá vůle je jediná věc, která se nepolepší, je-li hýčkána".

Ublížení vede k nenávisti, což je 2.fáze
na cestě k odpuštění.
Nenávist byla jedním malířem zachycena jako starý
muž, svraštělý a bledý jako smrt, svírající ve svých spárech planoucí
pochodeň a hady, který si svýma černýma zetlelýma zubama rve srdce z
těla.
Když malíře požádali, aby jim obraz vyložil, řekl:
"Nenávist je starý muž, protože je starý jako lidstvo samo, bledý,
protože ten, kdo nenávidí, mučí sama sebe a vede velmi truchlivý život;
pochodně a hadi značí vytváření nesvárů; to, že si rve srdce z těla ,
znamená, že je sebedestrukční.

Po nenávisti přichází 3. fáze a to je fáze uzdravování.
Ten kdo pochopí, že zlobu zlobou nezastaví, tomu se jeho tělo
uzdraví.

Ten, kdo se neustále hněvá
nebo je často vzteklý,
se nevědomky vnitřně ničí
a jeho duše jako ustrašené prase stále kvičí !

Ale kdo odpouští,
pokaždé začíná nový život
plný klidu a míru,
a to závidí mu hvězdy ve vesmíru !

Odpuštění je samo zároveň odměnou.
A je spíš větší odměnou pro toho,
kdo odpouští, než pro toho,
jemuž je odpuštěno.
A to budiž, zdravý rozum, pochváleno !

(více)
26.02.2008 23:37:39 | Autor: m | 0 komentářů | stálý odkaz


Odpovídáme za své úspěchy i neúspěchy ?


Vědomí vytváří individualitu
Jsou dva typy evoluce: kolektivní a individuální. Kolektivní je nevědomá. Jakmile k ní dochází vědomě, mění se na evoluci individuální. Člověk je posledním stupněm nevědomé evoluce. Ta je potřebná do té doby, než se objeví vědomí. Vědomí pak rozhoduje, zda se vyvíjet dál, či nikoliv. V nevědomé evoluci není nic neurčitého. Vše probíhá podle zákona příčiny a následku. Poté, co se ve hře objeví člověk a jeho vědomí, proniká do života neurčitost. Nyní už nic není zcela jisté a určité. Vlastní volba záleží na každém člověku.
Možnost výběru vytváří neklid
Vše je nyní třeba si vybrat, vše se stává vědomým úsilím.Odpovědnost je teď na vás. Odpovídáte za své úspěchy i neúspěchy a každý výběr je svým způsobem konečný. Nemůžete ho ani předělat, ani na něj zapomenout, ani vrátit zpět. Vaše volba se stává vaším osudem. Jenže volba je vždy sázkou na nejistotu. Volíte naslepo, protože nic není předem jasné. Proto také trpíme neklidem a sami sebe mučíme otázkami typu být či nebýt, dělat nebo nedělat ? Neprovést volbu není možné. Jestliže si nic nezvolíte, zřekli jste se výběru. Jenže i to je volba.
Neustále jste nuceni volit. Od volby nejste osvobozeni.
Vědomí je předností, krásou a chloubou člověka, ale i jeho břemenem
Obvykle se člověk snaží před odpovědností za svůj vývoj utéci, snaží se vyhnout odpovědnosti za svou volbu. Lidé se svobody velmi bojí. Otrok nenese za svůj život odpovědnost; odpovídá za něj někdo jiný. Proto je otroctví svým způsobem pohodlné. Postrádá břemeno volby.
Přitažlivost fašismu, komunismu a různých náboženských sekt se dá částečně vysvětlit tím, že lidem umožňují vyhnout se individuální svobodě a zbavit se tak osobní odpovědnosti. Odpovědnost má v tomto případě dotyčná společnost. Člověk se stává částí kolektivní struktury. Individuální svobodu popírá jak fašismus a komunismus, tak i další totalitní režimy. Zamezují tak možnosti vědomé evoluce.
Jak k tomuto omezení dojde, ztrácíte schopnost dosáhnout vyšší pravdy a jako byste se znovu stávali zvířaty.
Vědomá volba vlastní evoluce je pro člověka jediným důstojným a velkým dobrodružstvím Cesta je to obtížná. Nevíte, kde se nacházíte, nemáte představu, kam jdete. Na nikoho nemůžete přenést odpovědnost za svůj vlastní vývoj. Přijetí takové situace vás posílí. Jakmile pochopíte, že odpovědnost máte pouze vy, únik do nevědomí je nemožný. Utíkat je hloupé. Odpovědnost je totiž úžasnou příležitostí pro evoluci. Z rozpoutaného boje může vzniknou něco nového. Tím, že si to uvědomíte, dojdete k pochopení, že vše závisí pouze na vás. Dokonce i Bůh, kterého si představujete. Nakonec je vše součástí vaší osobnosti a vy za to nesete odpovědnost.
Nejprve je třeba přijmout odpovědnost jako fakt a naučit se s ní žít
Každý fakt, pokud si ho uvědomíte, odkrývá pravdu. Jste-li schopni koexistovat* s faktem, že jste odpovědni za vše, co se s vámi děje, budete nuceni přijmout disciplínu. Tato vám však není vnucována zvnějšku. Dostavila se zevnitř, z vašeho nitra. Každý váš krok je promyšlený, protože za sebe plně odpovídáte. Nemůžete pronést ani jedno slovo nezodpovědně. Jakmile si svůj stav uvědomíte, získáte tím víru a stanete se vládci svého života.

*
koexistence = společný výskyt, trvání(více)
14.01.2008 00:00:00 | Autor: m | 0 komentářů | stálý odkaz


...ďábel nebo já ?


Komu sahá k nohám ruka dábla,

ten roztočí peklo kolohnáta.

Kdo z očí umí stříkat jed,

rozpáře mu srdce vlastní tep.

Co namaluješ černou křídou,

to zahubí tě vlastní vírou.

Nesnaž se z černého udělat mrak,

nauč svou mysl - prostě mít rád.


(více)
12.01.2008 09:24:16 | Autor: m | 0 komentářů | stálý odkaz


NEBOJ SE PTÁT

NEBOJ SE PTÁT


Neboj s ptát, co všechno chceš znát.
Neboj se říct, že chceš vědět víc.
Řěkni, to bolí a nebij hned holí !
A když máš rád, tak dej to znát !

Bojíš se, že se ti vysmějou, no a co !
Ty jsi ty a ostatní, jsou-li hloupí,
ať se třeba ... :o)

Měj se rád a neboj se ptát...(více)
07.11.2007 07:22:30 | Autor: m | 0 komentářů | stálý odkaz


BOJÍME SE - TRÁPÍME SE


Bubínek bubnuje na zápěstí, to tvůj tep utíká cestou klestí.
Nevěříš si ? Tak, to máš recht, přesto se vydej po svých snech!
Neboj se projít udolím děsu, jsou to jen ožrané kosti stresu.


(více)
03.11.2007 19:46:06 | Autor: m | 0 komentářů | stálý odkaz


TEMNOCHOD


TEMNOCHOD

Tancují andělé, maj bosé nohy,
chrání tě, milují, nemají svody.

Nemáš-li oči do svého nitra,
anděla nespatříš dnes ani zítra.

Temnochod zabouchá na černé dveře,
sejde se pokaždé u tvé večeře.

Zhořkne ti v ústech, z jídla jsou žáby,
do tvého anděla zasekne drápy.

Neboj se z černého udělat kruh,
neboj se andělům splatit svůj dluh.
(více)
03.11.2007 04:38:25 | Autor: m | 0 komentářů | stálý odkaz


Co ti vyšlo ?

NUMEROLOGIE

Říkají, že čísla mají určitou zákonistost a vidí to takto:

A-1.....G-3....M-4.....S-2.....Y-1
B-2.....H-5.....N-5.....T-4.....Z-7
C-3.....I-1.....O-7.....U-6
D-4.....J-1.....P-8.....X-6
E-5.....K-2.....Q-1.....W-6
F-8.....L-3.....R-2.....X-6

př. MICHAL = 4+1+3+5+1+3=17 a 1+7=8
1 - upřednostňuje i osamocuje, vším prostupuje
a stále něco startuje
2 - je dualita, stále řeší dvě voby, jednou dobrý,
pak zas pád, ale tak nějak v rovnováze
3 - je celistvost, aktivita, dosahuje úspěchů
4 - stereotyp, ale jasné zákonitosti, jistota
5 - dobrodružství, rizika, možné zisky
6 - tvůrčí síla a harmonický růst, dokonalost
7 - bojovnost a cílevědonost, nasazení, které se vyplácí
8 - je dvouznačná, pro někoho dobrý, pro jiného ne,
jen pro silné jedince!
9 - dosažení cíle a pak zas alou na start,
takže dobrý, ale namáhavý :o)

(více)
03.11.2007 04:37:21 | Autor: m | 0 komentářů | stálý odkaz


TAJMNÁ SETKÁNÍ S yx

Zjevilo se "to" v lese


Vyšel z mlhy černý stín,
byl to hezký dívčí klín.

Nevěděla co se stalo,
asi ji to pěkně vzalo!

Proto bloudí po lese,
že vzpomínky si odnese.


(více)
03.11.2007 04:32:21 | Autor: m | 0 komentářů | stálý odkaz


PSYCHO

Jak zabít stín


Točíme se v bahně, temnočerné lázně,
kdo se bojí projít stíny, semelou ho vlastní mlýny.

nebo... ?

Sejdeme se v černé hlíně...!? Stín se za mnou táhl líně.
Sekl jsem ho sekerou, ať mě stíny ... :o)

(více)
02.11.2007 23:27:22 | Autor: m | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se